آمار رد صلاحیت شدگان در انتخابات شوراها ۱۵ درصد است