اعلام آمادگی ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در تهران