انتخابات شورا‌ها در کلانشهر‌ها به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود