تشریح جزییات ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورا‌های شهر