ثبت نام انتخابات۱۴۰۰ از طریق اپلیکیشن انجام می‌شود