دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شد

دبیرخانه دایمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتصاب دبیر اجرایی این هیات، فعالیت خود را در مجلس شورای اسلامی آغاز کرد.

نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی برعهده مجلس شورای اسلامی است و پنج نفر از نمایندگان مجلس برای هیات مرکزی نظارت انتخاب می‌شوند.

اعضای هیات مرکزی نظارت با مشورت مجمع نمایندگان استان‌ها برای هر استان سه نماینده مجلس را برای نظارت در استان تعیین و این سه نفر در استان‌ها برای هر شهرستان و هر بخش پنج نفر را انتخاب می‌کنند.

طبق تبصره یک ماده ۶۳ قانون تشکیل شوراهای اسلامی مورخ بیستم تیرماه ۱۳۹۶؛  حسین بحیرایی به عنوان دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت منصوب شد و با انتصاب او و سه معاونت مالی و پشتیبانی؛  ارتباطات و روابط عمومی؛  حقوقی و آموزشی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، دبیرخانه دوره ششم فعالیت خود را آغاز کرد.

اسلام حسین‌زاده به‌عنوان معاون مالی و پشتیبانی، مرتضی جلیل‌زاده به عنوان معاون حقوقی و آموزشی و مرتضی نصیری به‌عنوان معاون ارتباطات و روابط عمومی دبیرخانه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور معرفی شدند. این معاونان در دوره چهارم و پنجم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز این مسوولیت‌ها را برعهده داشتند.

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه، میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک هزار و ۳۷۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ روستا و تیره عشایری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

منبع: Donya-e-eqtesad