۵ هزار و ۲۰۹ داوطلب در انتخابات شورای روستاهای تهران ثبت‌نام قطعی شدند