نوشته‌ها

مجلس به جای محدودیت ایجاد کردن، لیستی از اعضایی که می‌خواهد شورا بروند ارائه دهد

نباید انتخابات ریاست جمهوری را به شورای شهر گره بزنیم