نوشته‌ها

نباید انتخابات ریاست جمهوری را به شورای شهر گره بزنیم

قربانی

نحوه اعلام نتایج به داوطلبین انتخابات ۱۴۰۰ شورای شهر تهران اعلام شد

اعلام آمادگی ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در تهران

مبلغ

باید شعب اخذ رای برای انتخابات ۱۴۰۰ افزایش یابد

انتخابات الکترونیک

بخشی از انتخابات را می توان به صورت الکترونیکی برگزار کرد

افزایش صندوق رای

افزایش تعداد صندوق‌های رأی در انتخابات ۱۴۰۰ با تعامل با وزارت کشور