نوشته‌ها

امتناع وزارت کشور در بارگذاری نام ۱۲۲ رد صلاحیت شده انتخابات شوراها

میرسلیم از هیئت نظارت بر انتخابات شوراها استعفا داد

آمار رد صلاحیت شدگان در انتخابات شوراها ۱۵ درصد است